Єпархіальна рада

ЄПАРХІАЛЬНА РАДА

Єпархіальна рада на чолі з єпархіальним архієреєм є наступним після Єпархіальних зборів органом управління єпархією Української православної церкви. Єпархіальна рада підзвітна єпархіальному архієрею і Єпархіальним зборам. Рада створюється за благословенням єпархіального архієрея і складається не менше ніж з чотирьох осіб у пресвітерському сані, половина з яких призначається єпархіальним архієреєм, а інші обираються Єпархіальними зборами на один рік. Головою Єпархіальної ради є єпархіальний архієрей. Рада засідає регулярно, але не рідше одного разу на квартал. Серед функцій Єпархіальної ради: обрання учасників Єпархіальних зборів, визначення меж благочинь і парафій, церковне судочинство у межах єпархії.

Голова єпархіальної ради Львівської єпархії єпископ Львівський і Галицький Філарет

До складу ради входять:

1. Протоієрей Олександр Іванченко

2. Протоієрей Роман Коломийчук

3. Протоієрей Стефан Петрущак

4. Протоієрей Георгій Якубівський

5. Протоієрей Григорій Фарат

6. Священик Михаїл Коник