Регламент роботи Єпископських зборів у православній діаспорі

 

Рішення IV Всеправославної передсоборної наради в Шамбезі, 6-13 червня 2009 року.

Публікується відповідно до рішення Зборів Предстоятелів Помісних Православних Церков в Шамбезі, 21-28 січня 2016 року.

Стаття 1

1. Всі православні єпископи кожного з регіонів, визначених Четвертою Всеправославною передсоборною нарадою, які знаходяться в канонічному спілкуванні з усіма помісними автокефальними Православними Церквами, формують власні єпископські збори.

2. Членами єпископських зборів є також всі закордонні православні єпископи, які здійснюють душпастирську опіку парафій даного регіону.

3. Єпископи, котрі перебувають на спокої і відвідують цей регіон, якщо вони відповідають умовам, викладеним у параграфі 1, можуть бути запрошені для участі в Зборах без права голосу.

Стаття 2

Мета єпископських зборів - показати єдність Православної Церкви, розвивати співпрацю між Церквами у всіх областях пастирського служіння, підтримувати, зберігати і розвивати інтереси громад, що підкоряються православним канонічним єпископам регіону.

Стаття 3

Єпископські збори матимуть виконавчий комітет, що складається з перших єпископів кожної з канонічних Церков регіону.

Стаття 4

1. Єпископські збори та їхній виконавчий комітет матимуть голів, одного або двох віце-голів, секретаря та скарбника, а також інших відповідальних осіб, що призначаються зборами.

2. Головою є exofficio перший з єпископів Вселенської Патріархії, а за його відсутності - згідно з порядком диптихів. Голова єпископських зборів скликає наради, керує їх роботою, предстоятельствує за спільними богослужіннями. З питань, які обговорювалися на засіданні єпископських зборів і за якими було досягнуто одностайне рішення, голова (або інший член єпископських зборів за дорученням голови) представляє перед державою, суспільством, іншими релігійними організаціями спільну позицію Православних Церков регіону.

3. Один або кілька віце-голів призначаються exofficio з єпископів-членів зборів, що представляють безпосередньо наступні за порядком Церкви згідно диптиху Православних Церков. Секретар, скарбник та інші відповідальні особи обираються зборами і можуть не мати єпископського сану.

Стаття 5

1. Повноваження єпископських зборів такі:

а. Піклуватися про збереження єдності і про сприяння Православній Церкві регіону в її богословській, екклезіологічній, канонічній, духовній, доброчинній, освітній та місіонерській сферах діяльності.

б. Координація діяльності, що представляє спільний інтерес в області духовного окормлення, катехізації, літургійного життя, видання релігійної літератури, масової інформації, церковної освіти і т.п.

в. Відносини з іншими християнськими Церквами та іншими релігіями.

Г. Все, що входить в коло обов'язків Православної Церкви в її відносинах з суспільством і державною владою.
д. Підготовка проекту влаштування православних даного регіону на канонічній основі.

2. Визначення сфери повноважень єпископських зборів жодним чином не повинно допускати втручання в єпархіальну юрисдикцію кожного єпископа і обмежувати права його Церкви, в тому числі в її відносинах з міжнародними організаціями, державною владою, громадянським суспільством, засобами масової інформації, іншими конфесіями, державними і міжконфесійними організаціями, а також іншими релігіями.

З питань мови, освіти чи душпастирської діяльності будь-якої Церкви єпископські збори можуть співпрацювати зі Священноначалієм даної Церкви з тим, щоб різноманіття національних традицій стверджувало єдність Православ'я в спілкуванні віри і союзі любові.

Стаття 6

1. Єпископські збори беруть  до відома обрання єпископів регіону, а також їхнє ставлення до Святіших Православних автокефальних церков.

2. Єпископські збори вивчають і визначають канонічний статус тих місцевих громад регіону, які не мають стосунку до Святіших православних Автокефальних Церков.

3. Єпископські збори повинні брати до відома будь-який вирок над кліриками, винесений їхніми єпископами, щоб дане судове рішення виконувалося в Православних Церквах регіону.

Стаття 7

1. Єпископські збори скликаються, щонайменше, раз на рік на запрошення голови. Вони також можуть скликатися щоразу, коли виконавчий комітет вважатиме це за необхідне або на аргументоване прохання 1/3 членів зборів, подане в письмовому вигляді.

2. Виконком засідає один раз в три місяці або всякий раз, коли це необхідно, на запрошення голови або аргументоване прохання 1/3 членів зборів, подане в письмовому вигляді.

3. При відсутності надзвичайних обставин, запрошення на єпископські збори висилаються за два місяці до скликання, а на засідання виконавчого комітету - за тиждень. До запрошення додаються питання порядку денного і відповідні документи.

4. Порядок денний має бути схвалений на першому засіданні зборів і може бути змінений тільки за рішенням присутніх членів абсолютною більшістю голосів.

Стаття 8

Виконавчий комітет має кворум, якщо присутні дві третини його членів, а збори - якщо присутня абсолютна більшість його членів, включаючи голову.

Стаття 9

Робота єпископських зборів проходить у відповідності до принципів православного соборного передання під керівництвом його голови, який несе відповідальність за виконання його рішень.

Стаття 10

1. Рішення єпископських зборів приймаються на основі консенсусу.

2. У питаннях, що представляють загальний інтерес і вимагають, на думку єпископського зборів, загальноправославного розгляду, його голова звертається до Вселенського Патріарха для подальшого розгляду згідно діючих всеправославних приписів.

Стаття 11

1. За рішенням єпископських зборів з його членів можуть створюватися комісії з літургійних, пастирських, фінансових, освітніх та інших питань під головуванням одного з єпископів-членів цих зборів.

2. Члени цих комісій, клірики або миряни, призначаються виконавчим комітетом. Радники, а також фахівці можуть запрошуватися для участі в єпископських зборах або у виконавчому комітеті без права голосу.

Стаття 12

1. Єпископські збори можуть скласти власний внутрішній регламент на додаток до вищевказаних положень для приведення у відповідність з умовами регіону при повазі до канонічного права Православної Церкви.

2. Рішення з усіх пов'язаних з роботою зборів юридичних і фінансових питань приймаються з урахуванням законодавств держав регіону, на території якого члени зборів мають свою юрисдикцію.

Стаття 13

Установа нових, поділ або скасування вже існуючих Єпископських зборів, а також злиття двох або більше зборів, здійснюється на основі рішення, прийнятого на зустрічі Предстоятелів Православних Церков, яка скликається на прохання, звернене до Вселенського Патріарха з боку будь-якої Церкви або голови будь-яких єпископських зборів.